Gesprekken

In één op één gesprekken (indien gewenst online) die tussen de 75 tot 90 minuten duren, maak jij weer verbinding met jouw eigen, innerlijke kracht. Van daaruit leggen we een stevige basis voor jouw eigenwaarde en met dit hernieuwd zelfvertrouwen kun jij weer voluit leven!   

Soms is één gesprek al genoeg om je net weer even dat zetje in de goede richting te geven. De meeste mensen vinden het prettiger om meerdere keren terug te komen. Zo leer ik je echt kennen en kan ik je echt die begeleiding geven die bij jou past. Dat hoeft niet met een vaste regelmaat. Ik geef je alle "suddertijd" die jij nodig hebt. We overleggen samen gewoon aan het einde van elk gesprek wat goed is voor jou. We kunnen dan een afspraak maken voor een volgend gesprek, maar het kan ook zijn dat je eerst de tijd wilt nemen om alles te laten bezinken en gewoon te kijken of en wanneer je nog een gesprek wilt.

Als je wilt en het past bij je, dan geef ik je opdrachten mee. Hou je daar helemaal niet van, dan laten we dat achterwege.

En als je eerst even kennis wilt maken voor je aan een eerste gesprek begint, dan maken we eerst een belafspraak, zodat je een beter idee krijgt van wie ik ben en wat ik voor je kan doen. Geen probleem.

Ik reken voor elk gesprek 85 euro inclusief en aan het eind van de dag waarop we ons gesprek hebben gehad, stuur ik je hiervoor een betaalverzoekje. Makkelijk en overzichtelijk.


Systemisch coachen

We kennen allemaal situaties die steeds weer op een soortgelijke maar net weer andere manier terugkomen. Situaties waar we niet blij van worden. Situaties waarin we ons bijvoorbeeld geremd voelen of angstig, onzeker of moedeloos. En hoe erg we ook ons best doen, het lukt maar niet om hier vanaf te komen. Wat is het dan waardoor we steeds weer hierin verzeild raken? Systemisch Coachen kan verborgen dynamieken zichtbaar maken. Zien wat er onderhuids speelt kan je al bevrijden van je last waardoor je weer moed, kracht en energie krijgt om verder te gaan.

Met systemische coachen kun je binnen de veilige setting van één op één gesprekken onderzoeken wat er in jouw familie- of organisatiesysteem speelt.Lezingen

Ik ben te boeken als gastspreker voor lezingen over verbindende communicatie voor samenwerkende teams en diverse soorten groepen en organisaties, in het kader van opleidingen en ontwikkeling, maar ook bijvoorbeeld op inspiratie-, thema- en studiedagen.

In mijn lezing laat ik zien hoe we op een eenvoudige, eerlijke en plezierige manier het beste kunnen halen uit het communiceren met elkaar en onszelf. Verbindende communicatie is geen ingewikkeld theoretisch concept, maar een direct toepasbare methode om juist in alledaagse situaties probleemsituaties te voorkomen of op te lossen en om fundamenteel veilige, respectvolle en betrouwbare verbindingen tot stand te brengen.

De duur van de lezing is altijd in overleg, afhankelijk van de wens en de situatie. Ook kunnen er meer of minder interactieve elementen aan de lezing worden toegevoegd. Kortom: ik stem mijn lezing zoveel mogelijk af op het doel van de uitnodigende partij.

Voor meer informatie over het boeken van een lezing over verbindende communicatie, klik hier.