Gesprekken

Ik bied jou (online) één op één gesprekken aan die tussen de 75 tot 90 minuten duren. 

Soms is één gesprek al genoeg om je net weer even dat zetje in de goede richting te geven en soms is een paar keer terugkomen prettiger. Aan het einde van elk gesprek overleggen we samen wat goed is voor jou. We kunnen dan een afspraak maken voor een volgend gesprek, maar het kan ook zijn dat je eerst de tijd wilt nemen om alles te laten bezinken en gewoon te kijken of en wanneer je nog een gesprek wilt.

Als je wilt en het past bij je, dan geef ik je opdrachten mee. Hou je daar helemaal niet van, dan laten we dat achterwege.

En als je eerst even kennis wilt maken voor je aan een eerste gesprek begint, dan bellen we samen even, zodat je een beter idee krijgt van wie ik ben en wat ik voor je kan doen. 

Ik reken voor elk gesprek 85 euro inclusief. Aan het eind van de dag waarop we ons gesprek hebben gehad, stuur ik je hiervoor een betaalverzoekje.

Wil je graag dat ik je even bel, voor meer informatie of voor het maken van een afspraak, klik dan hier.

Lezingen

Ik ben te boeken als gastspreker voor lezingen over verbindende communicatie voor samenwerkende teams en diverse soorten groepen en organisaties, in het kader van opleidingen en ontwikkeling, maar ook bijvoorbeeld op inspiratie-, thema- en studiedagen.

In mijn lezing laat ik zien hoe we op een eenvoudige, eerlijke en plezierige manier het beste kunnen halen uit het communiceren met elkaar en onszelf. Verbindende communicatie is geen ingewikkeld theoretisch concept, maar een direct toepasbare methode om juist in alledaagse situaties probleemsituaties te voorkomen of op te lossen en om fundamenteel veilige, respectvolle en betrouwbare verbindingen tot stand te brengen.

De duur van de lezing is altijd in overleg, afhankelijk van de wens en de situatie. Ook kunnen er meer of minder interactieve elementen aan de lezing worden toegevoegd. Kortom: ik stem mijn lezing altijd volledig af op het doel van de uitnodigende partij.

Voor meer informatie over het boeken van een lezing over verbindende communicatie, klik hier.

Intervisie

Als intervisiebegeleider begeleid ik teams en collegiale samenwerkingsverbanden in het opbouwen van een overlegstructuur waarin werkgerelateerde problemen op een veilige en inspirerende manier bespreekbaar gemaakt en opgelost kunnen worden.

In mijn rol als intervisiebegeleider zorg ik voor een overlegstructuur waarin:

  • emotionele veiligheid en vertrouwen gegarandeerd is
  • opbouwend en doelgericht wordt gewerkt aan probleemsituaties
  • helder en respectvol wordt gecommuniceerd
  • alle deelnemers op een gelijkwaardige manier hun bijdrage kunnen leveren

Het doel is om een intervisiegroep na ongeveer 6 bijeenkomsten zelfstandig en zonder verdere begeleiding te laten functioneren.

Voor meer informatie over intervisiebegeleiding, klik hier.