Training: verbindend communiceren voor ouders

 

Vanaf het moment dat kinderen de puberleeftijd hebben bereikt, verandert het landschap van de opvoeding totaal. Dit is het moment waarop zij niet langer meer het ontwerp van hun ouders volgen, maar hun eigen ideeën vorm gaan geven. Ze nemen gebieden in eigendom en richten deze opnieuw in, en er worden nieuwe grenzen bepaald en afgebakend.

 

Binnen dit vernieuwde landschap verandert het contact tussen ouders en kinderen. Het zijn niet langer meer de ouders, maar de kinderen die bepalen wanneer, op welke manier en in welke mate er contact is. 

 

Voor ouders is deze herinrichting vaak een pijnlijk proces. Dat wat was, is niet meer en komt ook niet meer terug. Tegelijkertijd weten we niet meer wat we wel en niet kunnen doen. Zo willen we zorgzaam zijn, maar niet betuttelend. Geïnteresseerd, maar niet bemoeizuchtig. We willen consequent zijn, maar niet star. Verdraagzaam, zonder conflicten te vermijden. En optimistisch blijven, zonder naïef te zijn.

 

Maar in de allereerste plaats willen we in verbinding zijn en blijven met onze kinderen. We willen:

  • hen begrijpen en begrepen worden
  • hen respecteren en ons gerespecteerd voelen
  • hen waarderen en ons gewaardeerd voelen 
  • naar hen luisteren en ons gehoord voelen.

 

Deze training Verbindend communiceren voor ouders leert je hoe je dit voor elkaar krijgt. Verbindend communiceren is voor zowel ouders als kinderen een verademing, want in tegenstelling tot wat we beogen, leiden veel gesprekken tussen ouders en kinderen tot pijnlijke en zich herhalende ruzies, tot onbegrip en kwetsende situaties waar het hele gezin onder te lijden heeft, soms zelfs jarenlang.

 

En ouders die uit deze impasse willen komen, stuiten vooral op opvoedregels: dat wat ze zouden kunnen en moeten doen om hun kind veilig door deze periode heen te loodsen. Er wordt nauwelijks aandacht besteed aan de behoeften van de ouders, noch aan het opbouwen van een wederzijds respectvolle relatie tussen ouders en kinderen op de lange termijn.   

 

Verbindende communicatie is een methode om blijvend een warm en betekenisvol contact tot stand te brengen. Nu meteen en in de toekomst. Verbindende communicatie is geen opvoedmethode, maar geeft ruimte aan gevoelens en behoeften van zowel kinderen als ouders. Het geeft ouders handvatten hoe zij vanuit de dagelijkse strubbelingen over gedrag, grenzen en gedachten, hun aandacht op een lichte manier kunnen richten op het versterken van wezenlijk wederzijds contact, in plaats van dit contact te verliezen in de drukte van alledag. 

  

Verbindende communicatie is een eenvoudige en gestructureerde gespreksmethode. Het richt zich op dat wat we allemaal nodig hebben om ons goed te voelen, namelijk onze kernbehoeften. In deze training leer je hoe je op basis van deze kernbehoeften, helder, oprecht en respectvol met elkaar kunt communiceren. 

 

Met verbindende communicatie behoud je als ouders de ruimte om jouw zorg en liefde voor je kinderen te blijven uiten en geef je kinderen de ruimte om op een respectvolle manier aan te geven wat zij nodig hebben.